Get Adobe Flash player

ผู้เยี่ยมชม

009092
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
22
107
8894
355
401
9092

Your IP: 54.224.44.168
2018-04-27 06:39

กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 กลุ่มการพยาบาลยินดีต้อนรับ

กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์บริหารงานเพื่อให้บุคลากรทางพยาบาล มุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ผังโครงสร้างบริหารงานกลุ่มการพยาบาลปีงบประมาณ 2558

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพยาบาลปีงบประมาณ 2558

  คำสั่งแต่งตั้งบริหารกลุ่มการพยาบาลปีงบประมาณ 2558

  ผลงานวิจัย

  งานวิจัยของโรงพยาบาล

  การจัดการความรูั KM

  บทความให้ความรู้

  ผลงานนวัตกรรม

 โครงสร้างงานด้านบริการ

  

Copyright ©  All Rights Reserved.

สารสนเทศกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ Tel 077- 916579 - 584

298 ถ. ธราธิบดี ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฏร์ธานี 84130 Design by sakun_thong@live.com